Friday, February 08, 2013

Resume Rasulullah SAW


Assalamualaikum semua..dah lunch?

Bersempena dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul di ofis aku petang ni, mari kita bersama-sama hayati berkongsi biodata Rasulullah SAW. 
Thanks to Biro Agama dan Kerohanian Kelab MATRADE yang share info ni melalui kiriman emel pagi tadi. Selamat membaca...

…..Dan tidak Kami utuskan engkau (Nabi Muhammad SAW) melainkan membawa rahmat semesta alam. (Al-Anbia’ :107) 

Nama
Muhammad Rasulullah SAW
Jawatan Terakhir
Rasul Terakhir untuk Seluruh Alam
Dilantik Oleh
Allah SWT
Nama Bapa
Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah
Nama Ibu
Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah
Nama Nenek dari Sebelah Bapa
Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah
Nama Nenek dari Sebelah Ibu
Burrah binti Abdul U’za’ bin Utsman bin Abduddar bin Qushay bin Kilab bin Murrah
Warga Negara
Muslim Quraisyi Hasyimi
Tempat dan Tarikh Lahir
Makkah, dekat Al-Shofa di Rumah Abi Thalib (sekarang dijadikan Perpustakaan Makkah), hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijrah bersamaan 20 April 570 M
Nama Bidan
Syaffa binti A’uf (Ummu Abdurahman)
Nama Pengasuh
Ummu Aiman
Nama Penyusu
1- Stuaibah Al-Aslamiyah (Budak Abu Lahab)
2 – Halimah binti Abi Dhuaib Al-Sa’diyyah (Istri Harist bin Abdul U’zza)
Tempat dan Tarikh Diutus Menjadi Nabi
Gua Hira, Makkah 27 Ramadhan 13 Sebelum Hijrah (17 Ogos 609M)
Tempat dan Tarikh Wafat
Madinah 12 Rabiul Awal 11 H bertepatan tanggal 6 Juni 632M
Alamat
Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi
Pekerjaan
1-Pengembala domba di masa kecil
2- Pedagang sampai usia 40 tahun
3- Rasul dan Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta
Tanda Tanda Istimewa
1 – Tanda kenabian atara kedua bahunya
2 – Dipayungi awan dalam setiap perjalanan
Tanda Tanda Jasmani
Berperawakan sedang, Berkulit putih kemerah merahan, berdahi lebar, berambut hitam dan panjang, bermata jeli, bertubuh sempurna, sedap dipandang mata, lesung pipit, senyumnya menarik, tidak ada seorang pun di dunia yang menyamainya dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan jasad.
Saudara sesusu Nabi
Dari Stwaibah:
1- Abdullah bin Jahsy
2- Hamzah bin Abdul Muthalib
3- Abu Salamah bin Abdul Asad
4- Masruh ibnu Stuaibah
Dari Halimah Al-Sa’diyyah
1- Abdullah bin Harist
2- Anisah binti Harist
3- Hudhafah binti Harist
Isteri-Isteri Nabi
1- Khadijah binti Khuailid
2- Saudah binti Zama’h
3- A’isyah binti Abu bakar As-Shiddik
4- Hafshah binti Umar bin Khattab
5- Zeinab binti Khuzaimah
6- Hind binti Hudhaifah
7- Zainab binti Jahsy
8- Juwairiyah binti Harist
9- Shafiyyah binti hay
10- Ramlah binti Abi Sufyan
11- Maimunah binti Al-Harist
12- Mariya binti Syamu’n
Putra Putri Nabi
1- Qasim
2- Abdullah (Al-Thayyib atau Al-Thahir)
3- Ibrahim
4- Zainab
5- Ruqayyah
6- Ummu Kalstum
7- Fatimah
Cucu Cucu Nabi
1- Ali
2- Abdullah
3- Hasan
4- Husen
5- Muhsin
6- Umamah
7- Ummu Kalstum
8- Zainab Sumber : biroagamakerohanian

No comments:

Post a comment

My friend say: